PLAN TRENINGÓW

Od 1.09.2020 wznawiamy treningi
wg harmonogramu