zawodnicy – Żaki

Trener
Aleksandra
Perek

Bartosz
Włodkowski

ur. 29.08.2012

Ignacy
Mathauser-Pękala

ur. 2.04.2012

Kuba
Abram

ur. 11.12.2012

Kamil
Krzak

ur. 8.12.2012

Krzysztof
Duda- Dyla

ur.